Hoe beprijs je het einde van de wereld? Is CO2 beprijzing voldoende om emissies terug te dringen?

CO2-beprijzing is noodzakelijk maar is in isolement toegepast niet voldoende om gewenste klimaatveranderingen te bewerkstelligen, betoogt Roland Kahmann Het Parijse akkoord van 2015 en zijn vertaling...

read more