Via e-boilers en warmtepompen kan warmteproductie winstgevend worden verduurzaamd.

In het klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komt. De industrie moet ‘van het gas af’. Dat vereist forse investeringen in bijvoorbeeld e-boilers en warmtepompen.

Om de industrie in staat te stellen om deze investeringen te nemen wordt de regeling die ooit in het leven is geroepen om hernieuwbare energieproductie te stimuleren omgebouwd. Via de SDE++ regeling zal het vanaf 2020 mogelijk zijn om subsidie te verkrijgen op een aantal CO2 reducerende technieken. Het is de verwachting dat e-boilers en warmtepompen hier gebruik van kunnen maken.

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft in juli 2019 aangegeven hoe ze de onrendabele top voor e-boilers en warmtepompen willen aanvullen, waardoor er een goede business case ontstaat voor bedrijven om de noodzakelijke investeringen te nemen. Recoy heeft de afgelopen maanden verschillende haalbaarheidsstudies uitgevoerd in samenwerking met Stork Thermeq, voor diverse bedrijven in de energie-intensieve industrie. Stork & Recoy zijn gespecialiseerd in het ontsluiten en optimaal benutten van energieflexibiliteit.

E-boilers kunnen als uitbreidingsinvestering naast bestaande gasboilers worden ingezet om hybride systemen voor stoomproductie te creëeren. De e-boiler kan dan flexibel ingezet worden afhankelijk van de elektriciteitsprijzen op de day-ahead en de onbalans markt. Verder kan overwogen worden de e-boiler in te zetten op de verschillende TenneT reservemarkten. De effectief resulterende besparingen op de elektriciteitskosten kunnen significant zijn. Met de subsidie uit de SDE++ regeling, slimme strategieën om het hybride systeem te bedrijven en forecasting tools op basis van artificial intelligence om day-ahead prijzen en onbalansprijzen te voorspellen is het mogelijk om de terugverdientijd van een e-boiler te reduceren tot minder dan 3 jaar.

“Power-to-heat biedt uitstekende mogelijkheden om aan duurzaamheidsdoelstellingen te voldoen. In deze context heeft Recoy USG Industrial Utilities succesvol geholpen om inzicht te krijgen in de waarde van flexibiliteit die e-Boilers additioneel kunnen brengen.” 


Sonny Schepers, Senior Sustainability Engineer, USG Industrial Utilities

Wij verwachten dat de business case de komende tijd verder zal verbeteren: CO2 prijzen stijgen, de energiebelasting zal deels verschuiven van elektriciteit naar aardgas en de elektriciteitsmix  wordt groener waardoor er steeds meer perioden komen met overschotten van zon- en windenergie. Bovendien kan een investering in een e-boiler een zeer concurrerende optie zijn om redundantie te vergroten.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een soortgelijke analyse voor uw situatie dan komen wij graag met u in contact !