10 mei 2017 Posted by Robert Kleiburg Energy Flexibility

Enerflex: versnel de energietransitie en verlaag uw energiekosten

Bijna 60 procent van het totale energieverbruik wordt in de industrie verbruikt, waarbij met name de chemische industrie een grootverbruiker is. De industrie speelt dus een zeer belangrijke rol in de energietransitie. Anders gesteld: zonder een actieve bijdrage van de industrie is het onmogelijk om de mondiale, Europese en nationale energie- en klimaatdoelstellingen te halen.

Naast energiebesparing is ook het flexibiliseren van de energieconsumptie een belangrijk thema. Niet alleen wordt hierdoor een bijdrage geleverd aan het inpassen van variabele energiebronnen als zonne- en windenergie, er kan ook bespaard worden op de energiekosten. Het mes snijdt dus aan twee kanten!

Hoe zit dat? Door de sterke toename van het aandeel zon-PV en windenergie in Noord-West Europa is de volatiliteit van met name de elektriciteitsprijzen sterk toegenomen. Van uur-tot-uur worden verschillen de elektriciteitsprijzen op de “day ahead” markt. Dat was al zo omdat de vraag niet constant is, maar de volatiliteit is toegenomen door het groter aandeel variabele duurzame energiebronnen. In het eerste kwartaal van 2017 bedroeg het verschil tussen het goedkoopste uur en het duurste uur van een dag gemiddeld €35/MWh op de Nederlandse markt! De gemiddelde elektriciteitsprijs was €42/MWh. Het komt vaak voor dat het duurste uur van de dag 2 keer zo duur is als het goedkoopste uur van de dag. Op de onbalansmarkt is de volatiliteit nog groter. Deze toegenomen volatiliteit biedt zowel kansen als ook risico’s voor de energie-intensieve bedrijven. Door hiermee rekening te houden en de bedrijfsprocessen te optimaliseren kunnen de kansen worden benut en de risico’s zo veel mogelijk worden vermeden.

Het is in toenemende mate belangrijk dat een bedrijf weet waar de flexibiliteit in haar productieproces zit, in zowel het primaire proces als ook de ondersteunende processen zoals “utilities”, en deze ook optimaal weet te benutten. Door het energieverbruik te verschuiven van de dure uren naar de goedkope uren kan een besparing van 10 tot 15% op de energierekening worden gerealiseerd. En door veel te consumeren als de prijs laag is, faciliteer je indirect dat in tijden van veel aanbod van duurzame energie, deze geconsumeerd kan worden en duurdere opties zo veel mogelijk kunnen worden vermeden. Een responsieve industrie is vergelijkbaar met het bijplaatsen van een hele grote batterij. Hierdoor wordt de energietransitie versneld.

Recoy werkt intensief samen met het Belgische N-SIDE, een bedrijf dat internationaal actief is en een sterke achtergrond heeft in optimalisatie. Zij hebben veel ervaring met het optimaal benutten van flexibiliteit in verschillende industrieën, en hebben het gereedschap ontwikkeld om dit te optimaliseren via ENERTOP. We willen u graag helpen om samen met u de flexibiliteit te vergroten, de kansen te verzilveren en de risico’s te vermijden!