Recoy heeft in samenwerking met ECN part of TNO een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het inzetten van waterstof op off-grid locaties.

In het toekomstige elektriciteitssysteem lijkt een belangrijke rol weggelegd voor waterstof, onder meer om tijdelijke overschotten van wind- en zonne-energie op te slaan en op momenten van energietekorten weer terug om te zetten naar elektriciteit. Met de huidige volatiliteit van de elektriciteitsprijzen is er in Nederland geen positieve business case voor waterstofproductie uit duurzaam opgewekte wind- en zonne-energie en omzetting terug naar elektriciteit. De marges tussen hoge en lage elektriciteitsprijzen zijn ‘on-grid’ niet hoog genoeg om de investeringen en operationele kosten terug te kunnen verdienen. Zelfs als de investeringen en operationele kosten gelijk zouden zijn aan nul, moet de inkoopprijs van de stroom een factor van meer dan 3 lager zijn dan de verkoopprijs van de stroom, aangezien de round-trip efficiency lager is dan 33%. Het doel van dit onderzoek was te verkennen of er in de huidige markt, wellicht al wel een rendabele business case te vinden is voor elektriciteit uit waterstof op locaties waar geen netaansluiting beschikbaar is. Onze hypothese is dat elektriciteit uit waterstof op ‘off-grid’ locaties het eerst rendabel zal worden, omdat de prijs voor de geleverde elektriciteit daar hoger mag zijn. De eerste commerciële toepassingen van zonnecellen waren ook off-grid (ruimtevaart, rekenmachines, offshore industrie) en na steeds verdere kostendalingen en ondersteund door subsidies, is het uiteindelijk gelukt om zon-PV in grote delen van de wereld zonder subsidie concurrerend te krijgen met fossiele centrales.

In dit project hebben we de betrokken consortiumleden gevraagd om kansrijke off-grid toepassingen voor waterstof te vinden in de markten waarin zij actief zijn. Dit heeft geresulteerd in 3 mogelijke use-cases, die wij hebben onderzocht:

  1. Leveren van walstroom aan zeecruiseschepen
  2. Inzet van brandstofcelaggregaten op bouwplaatsen
  3. Inzet van brandstofcelaggregaten op festivalterreinen & evenementlocaties zonder (of met kleine) netaansluiting

Het eindverslag van onze studie vindt u hier