10 mei 2017 Posted by Robert Kleiburg News

Van Shell naar ECN naar…. Recoy!

In het midden van de jaren ’90 ben ik gefascineerd geraakt door de enorme uitdaging waar we met zijn allen voor staan: hoe kunnen de 9 tot 10 miljard mensen die in 2050 de wereld bevolken zowel comfortabel als ook duurzaam leven.

Ik heb binnen Shell invulling kunnen geven aan mijn ambitie om bij te dragen aan een duurzamere wereld. In mijn eigen tijd heb ik een artikel geschreven genaamd “Shell – Energy or Fossil Fuel Supplier?” waarin ik heb beargumenteerd dat het verstandig is als Shell haar kennis en kunde in gaat zetten bij het ontwikkelen van hernieuwbare energiebronnen. In juni 1996 heb ik dit artikel van 22 pagina’s via de Planner’s Newsletter verspreid aan meer dan 100 collega’s. Ik heb in 1997-1998 een team van zo’n 50 collega’s geleid om te bepalen hoe Shell op een goede manier invulling kon geven aan duurzame ontwikkeling, hetgeen leidde tot het “Expro Business Plan for Sustainable Development”. In 1999 en 2000 heb ik Shell vertegenwoordigd in het klimaatdebat, waar we “carbon pricing” beargumenteerden en Shell hebben voorbereid op een wereld waarin klimaatmaatregelen zouden worden getroffen. Tussen 2001 en 2005 was ik verantwoordelijk voor strategie en planning van Shell Renewables & Hydrogen, een periode waarin meer dan één miljard dollar is geïnvesteerd in windenergie, zonne-energie, biobrandstoffen, geothermie en waterstof.

Ook bij ECN kon ik mijn “duurzame ei” goed kwijt. Voor mij is ECN het walhalla voor wat betreft een duurzame energiehuishouding. Nergens in Nederland zit zoveel kennis over de energietransitie zo dicht bij elkaar. Ongeveer 450 mensen werken iedere dag weer aan de missie om kennis en technologie te ontwikkelen om de transitie naar een duurzame energiehuishouding mogelijk te maken. In september 2016 hebben we het besluit genomen om de duurzame energie-activiteiten van ECN te splitsen van de nucleaire activiteiten van NRG en voor duurzame energie een krachtenbundeling met TNO te realiseren.

Dit was voor mij een mooi moment om me te gaan richten op wat ik zie als de volgende uitdaging in de energietransitie: hoe we een betrouwbaar energiesysteem in kunnen richten met daarin een groot aandeel weers-afhankelijke energiebronnen. Zelfs met het huidige relatief kleine aandeel duurzame energie in onze energiehuishouding zien we al dat er op bepaalde momenten overschotten zijn en op andere momenten tekorten. Nu kunnen we deze tekorten nog opvangen door fossiele brandstoffen, maar in de toekomst zal dat niet meer mogelijk zijn als we een klimaatneutrale samenleving nastreven. Nieuwe oplossingen zijn nodig waaronder energie-opslag technologie. Consumenten zullen ook responsiever moeten worden om het wisselende aanbod van energie het hoofd te kunnen bieden. De inpassing van duurzame energie is een gigantische uitdaging die we samen aan gaan. Ik ben er van overtuigd dat deze oplossingen er zullen komen!